Библиотека

Начало

 

 

в. Бряг, 23.06.1999 г.
Семинар за достъпа до информация се проведе в Русе

Теодор Tодоров

Открита дискусия по проблемите на достъпа до информация се проведе вчера в Кръгла зала на Общината. Проявата бе организирана от софийската фондация „Програма Достъп до Информация", чиито представители изказаха своите мнения относно подготвяния в Народното събрание Закон за достъп до обществена информация. Семинарът се проведе в три части, като в първата г-жа Гергана Жулева председател на ПДИ, обясни на присъстващите необходимостта от подобен закон, както и целите и основните понятия от проектозакона. В този тематичен блок участниците бяха запознати с ограниченията на достъпа до информация, процедурите и контрола, заложени в споменатата законова инициатива. Втората част на семинара предложи на вниманието на присъстващите представители на общината и различни русенски медии изказвания и доклади за стратегиите за подобряване предлагането на информация. Главният секретар на общината Таня Георгиева разясни състоянието на регистрите и информационните масиви във ведомството. Опита на 0бщина - Русе в размяната на информация между структурите на местните власти представи зам.-кметът Невяна Малчева. Тя уточни, че гъвкавият и ползотворен и за двете страни обмен е сигурна гаранция за по-добро управление. Шефът на радио „Темпо" Димитър Липовански изложи на вниманието на участниците опита на сдружение „Европейски пространства ХХI" относно интеграцията на информационните масиви от различните структури на местната власт. Подкрепено бе единодушно предложението му да се намери обща стратегия за най-късия възможен път до необходимата информация. Третият дискусионен панел обхвана мненията на представители на медиите за практическото осъществяване на достъпа до информация. Инж. Силвия Алексиева, председател на Общинския съвет, прочете доклад за двустранните отношения на органите на местното самоуправление с обществото и администрацията и заяви готовността си да съдейства на журналистите при получаването на информация за сесиите на Общинския съвет. За финал участниците в семинара дискутираха как проектозаконът за достъп до обществена информация ще рефлектира като цяло върху обществото и конкретно приложението му на местно равнище.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP