Публикации за ПДИ

Начало

 

 

Органите на общинското самоуправление са задължени да дават информация

Бюлетин на Асоциацията на Родопските Общини брой 1, 2001

Представители на общините от АРО се запознаха със Закона за достъп до обществена информация на семинар, провел се на 26 януари в Смолян. Инициативата бе съвместна с Фондация "Програма Достъп до Информация". Бяха разгледани темите "Стандарти и българско законодателство в областта на свободата на информация", "Задължения на органите за местно самоуправление по Закона за достъп до обществена информация", "Практики по търсене и предоставяне на информация преди и след ЗДОИ". Теорията бе илюстрирана с 2 хипотетични случая, Такъв закон се приема за първи път в България. Той улеснява всеки гражданин или юридическо лице в търсенето на информация като предоставя достъп до най-богатата база данни - тази на държавата. По своя смисъл законът цепи изпълнението на две задачи: едната е да се създадат по-големи възможности за гражданите и юридическите лица да правят своя избор информирано, а втората е да се осъществи по-ефективен контрол върху управлението на държавата като се засили отчетността при изпълнение на държавническите задължения и да осигури повече прозрачност в управлението.

Всички държавни органии органите на общинското самоуправление са задължени да предоставят информация.
• Всеки има право на достъп до информация, независимо от носителя, на който тя се съхранява.
• Искане го на достъп до инфюрмация може да бъде устно запитване, писмено заявление или по електронен път.
• Законът изброява точно основанията за отказ на информация. Служителите не могат да определят по собствена преценка.
• Основания за отказ са: държавна тайна, служебна тайна, когато информацията засяга граждани и юридически лица, които не са съгласни тя да бъде предоставена.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP