Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. 24 часа 31.10.2005 г.
Красимир Димитров: До 100 000 лв. глоба за изнесено име на бандит
Парламентът трябва да изключи журналистите от новите законови ограничения, казва членът на Комисията за защита на личните данни

Павлина Трифонова

- Г-н Димитров, докато медиите се занимаваха с поредното показно убийство тази седмица, парламентът прие много важни за тях промени в закона за защита на личните данни. Защо журналистите ще трябва да искат съгласие от компетентните органи, за да разпространяват имена и адреси на лица, свързани с престъпления, административни нарушения, присъди по наказателни и административни дела и мерки за сигурност?

- Измененията се правят заради препоръки от Европейската комисия и необходимостта от усъвършенстване на някои правни норми, за да стане законът по-разбираем за гражданите, тъй като е насочен да защитава неприкосновеността на личния живот.

- Репортерите ли са най-големите й нарушители?

- При всички случаи между първо и второ четене на поправките в парламента ще трябва да се променят и конкретизират някои текстове. Прословутият чл. 5а трябва да бъде редактиран, защото при тази формулировка наистина се налага изводът, че ще има контрол при получаването и обработката на лични данни. Според мен става дума за буквален превод, който у нас има друго значение. При всички случаи обаче този текст трябва да се синхронизира с неговото място в европейската директива, където се казва, че се забранява обработването на чувствителни данни. Трябва да се имат предвид и двете места, на които изрично е посочено, че държавите-членки на ЕС могат да предвидят изключения от изискванията, когато става въпрос за журналистически дейности, художествено изразяване или за чисто журналистически цели. Това е необходимо, за да се постигне баланс между правото на защита на личните данни и свободата на словото, регламентирано в европейската конвенция за правата на човека.

- Сегашните текстове не са ли опит за предварителна цензура върху публикациите, както твърдят от Програма достъп до информация?

- Не мога директно да кажа такова нещо, но по принцип прилагането на този текст в одобрения на първо четене вариант би създало значителни проблеми. Защото всички го свързват с предвидените в закона санкции от 10 000 до 100 000 лв. Затова комисията смята, че текстът трябва да се прецизира.

- Следователно, ако това не стане и аз съобщя името на даден престъпник, без например да съм питала за това вътрешния министър, ме чака глоба от 100 000 лв.?

- Това е възможен извод от прякото тълкуване на разпоредбата. Според мен нейната цел не е да се въведе предварителна цензура, а да се въведат определени правила във връзка с хипотези от наказателното производство. Но ако все пак се стигне до такова тълкуване, то би било изключително превратно и в противоречие със самата европейска директива, защото тя предвижда да се търси баланс между защитата на данните и свободата на словото.

- Но едно такова тълкуване на член от Наказателния кодекс е повод за прокурорска проверка срещу екипа на BBC, който засне Иван Славков как преговаря за подкуп без негово съгласие.

- Именно по тази причина текстовете трябва да бъдат перфектни ида не дават възможност за превратни тълкувания. Принцип в правото е, че всяка правна норма подлежи на тълкуване, но ако се спазват правилата на юридическата техника и българските законодателни традиции, те няма да могат да доведат до такава възможност. Обществото ни няма нужда от приемането на буквално преведени от европейски закони спорни текстове, които могат да се използват
за цели, които законът не си поставя, а за точно обратното.

- Защо отпада възможността да се предоставят лични данни, когато източниците са публични регистри или документи, съдър­жащи обществена информация?

- Нямам обяснение за това, защото то е нелогично. Не би трябвало да има никакъв проблем, когато източниците на данните са публични. Освен това редът за предоставяне на информация от публични регистри се урежда със специални закони - например законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Ако се въведе ограничение с този закон, означава да се въведе такова и в друг важен закон като закона за достъп до обществена информация, който урежда тези правила. Бих си обяснил това само като случаен пропуск, който трябва да се отстрани и да се запази сега работещият ред.

- Споделяте ли тезата на Програма достъп до информация, че така се нарушават конституцията и европейската конвенция за правата на човека, които гарантират на гражданите правото да търсят и получават информация?

- Може да се достигне до такъв извод, защото с отпадането на този текст ще се ограничи именно гарантираният от други закони достъп до публични регистри и обществена информация. И ще се стигне до проблем кой закон да се прилага. По тази причина заварените закони преди закона за защита на личните данни са огромен проблем, който няма да бъде преодолян с тези промени. Дава се възможност всеки да прилага това, което му е удобно, и става хаос.

- Има ли други подводни камъни в предложения от предишното правителство проект, който сега НС обсъжда?

- За нас притеснителна е непрецизността на текстовете. Дават се по-сложни определения, защото директивата се превежда буквално на български. Според мен трябва да се възприеме нейният дух и принципи и те да залегнат в българското законодателство. Притеснителен е и последният доклад на Европейската комисия, че нашата комисия няма осигурена финансова независимост. Затова ние предлагахме в закона да се запише, че комисията е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, но това нещо не съществува в проектозакона. Създаването на регионални структури също не се подкрепя от ЕК и тези разпоредби трябва да отпаднат. Трябва да се приемат и новите виждания на ЕК, според които администраторите на лични данни трябва да бъдат разпределени в 3 групи, като регистрацията ще е задължителна само за обработващите чувствителни данни, свързани със здравословно състояние, сексуална ориентация, политически идеи и религиозни убеждения.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP