Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. 24 часа 20.03.2003 г.
Ние сме работодатели на хората в бордовете
Ето защо е абсурдно да крият парите

Случаят с неполучената от "24 часа" информация за възнагражденията от участие в бордове на служители от енергийното министерство е ярка илюстрация как работи Законът за достъпа до информация у нас.

На практика Законът за защита на личните данни му противоречи. По принцип обаче информация не може да бъде отказвана.

Ако едно лице има функции, за които данните отиват в публичен регистър, то поема и законовото задължение да ги разкрие на обществото.

Ако държавен служител участва в управителни, надзорни съвети на търговски дружества и други юридически лица, това не може да остане скрито от гражданите. Затова регистърът на участващите в бордове е публичен. Ако някой отказва да даде такава информация, това означава, че извращава закона.

Сумите, които получават държавните служители в бордовете, не фигурират в търговските регистри. Но те трябва да станат известни, защото парите, които взимат, са от бюджета. Нима гражданите не трябва да знаят къде отиват тези пари?

Те трябва да бъдат информирани включително и за съотношението между заплащането в бордовете и сумите, които се получават от търговските дружества.

Пропуск в законодателството е, че не засяга публичността на възнагражденията на държавните служители. Но и ограничението на правото на достъп до такава информация в закона, свързано със засягане на трети лица, е формулирано прекалено общо.

Именно заради отказа на едно трето лице, каквото се явява държавният служител, държавата черпи права да отказва информация за щяло и нещяло.

Не виждам какво лично право се брани, като ни се отказва информация за парите на държавните служители в бордовете. В крайна сметка обикновеният гражданин избира пряко институциите, а косвено - и хората, които работят в тях. Като данъкоплатци ,от които се издържа държавата, те са и работодатели на държавните чиновници.

Не е ли недопустимо един работник да крие своето възнаграждение от работодателя си?

Александър Kашъмов,
Юрист


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване:24.03.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP