Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. 168 часа 15-21.08.2003 г.
Ще атакуваме списъка в съда

Интервю с Гергана Жулева,
Изпълнителен директор на ПДИ

- Г-жо Жулева, много или малко са 205 служебни тайни в списъка на МО?
- В този документ на МО ние виждаме пределно широко тълкуване на закона (ЗЗКИ). Според ЗЗКИ служебна тайна са данните, които не са държавна тайна, и могат да се отразят неблагоприятно на интересите на държавата или да увредят друг правно защитен интерес. Списъкът на МО съдържа 205 служебни тайни. Сведенията, свързани с отбраната, които са държавна тайна, са 20. Голяма част от служебните тайни в списъка се припокриват с държавните. Прави впечатление, че има логически кръгове - например текстът, с който се обявява служебната тайна за единния ма-териално-технически план на армията. Там се казва, че данните, които не са държавна тайна, са служебна. В текстовете за имотите имаме просто изброяване на цялата тази информация, без се прилага нито принципът на вредата, нито принципът за преобладаващия обществен интерес.

- Трябва ли този списък да бъде публичен?
- Големият проблем, свързан със ЗЗКИ по принцип е, че той предвижда създаването на единен регистър за държавната и служебната тайна, но не и неговата публичност. В момента гражданите имат право да знаят цялата информация, която поради изтичането на срока за секретност става публична. Но ние няма как да знаем кога на един документ е изтекъл срокът на секретност, тъй като не знаем за съществуването му. Колкото конкретно за случая със списъка за служебната тайна на МО, в правилника е казано, че този списък се обявява от ръководителя на ведомството на основата на това, което е дадено като тайна в специалните закони. Казано е, че списъкът трябва да бъде публичен.

- Но още не е. Как трябва да стане публичен?
- Правилникът не посочва какъв е начинът. Вероятно това трябва да разпореди ръководителят на ведомството, тъй като става дума за негова заповед.

- Ще реагирате ли като организация, която вече води около 80 дела в съда, за достъп до обществена информация?
- Ние сме сериозно притеснени от това, което прочетохме, и наесен ще атакуваме този и други подобни списъци със служебни тайни пред Административния съд.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.09.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP