Новини

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ, проведено в периода 10.02-05.03.2009 г., чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт според регистъра им на: http://ar2.government.bg/ras/

 

Общо изпратени запитвания:
399
нтговорени в срок:
137 (34.34%)
чакащи отговор (просрочени):
233 (58.40%)
нтговорени (просрочени):
29 (7.27%)
неизпратени:
6 (1.50%)
Секция "Достъп до информация":
53 (13.28%)
Посочен служител по достъп до информация:
61 (15.29%)
Посочен ред, по който се подават заявления по електронен път:
99 (24.81%)
Изисква се електронен подпис за подаване на заявления по електронен път:
17 (4.26%)
НАЧИН НА ОТГОВОР
по електронен път:
140 (35.09%)
по пощата:
17 (4.26%)
по телефон:
24 (6.02%)
на място:
2 (0.50%)
Институция
Изпратено
Отговор
Статус
10.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
24.03.2009
отговорено (просрочено)
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
10.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
12.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
06.03.2009
отговорено (просрочено)
10.02.2009
26.02.2009
отговорено (просрочено)
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
26.02.2009
отговорено (просрочено)
10.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
10.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
23.03.2009
отговорено (просрочено)
10.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
10.02.2009
11.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
12.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
11.03.2009
отговорено (просрочено)
10.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
27.02.2009
отговорено (просрочено)
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
12.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
18.03.2009
отговорено (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
06.03.2009
отговорено (просрочено)
13.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
27.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
14.04.2009
отговорено (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
12.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
12.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
12.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
05.03.2009
отговорено в срок
13.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
24.03.2009
отговорено (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
13.04.2009
отговорено (просрочено)
16.02.2009
04.03.2009
отговорено (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
06.03.2009
отговорено (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
27.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
11.03.2009
отговорено (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
11.03.2009
отговорено (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
04.03.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
18.03.2009
отговорено (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
18.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
17.02.2009
06.03.2009
отговорено (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
04.03.2009
отговорено (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
14.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
14.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
13.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
11.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
11.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
 
 
не е изпратено
11.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
27.02.2009
отговорено (просрочено)
12.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
 
 
не е изпратено
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
 
 
не е изпратено
12.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
15.03.2009
30.03.2009
отговорено (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
04.03.2009
отговорено (просрочено)
15.02.2009
13.03.2009
отговорено (просрочено)
12.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
 
 
не е изпратено
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
09.03.2009
отговорено (просрочено)
12.02.2009
20.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
13.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
15.03.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
13.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
12.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
27.02.2009
отговорено в срок
19.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
17.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
03.04.2009
отговорено (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
06.03.2009
отговорено в срок
15.02.2009
27.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
04.03.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
11.03.2009
отговорено (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
06.03.2009
отговорено в срок
15.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
11.03.2009
отговорено (просрочено)
15.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
24.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
19.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
17.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
25.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
 
 
не е изпратено
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
26.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
21.02.2009
05.03.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
09.03.2009
отговорено (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
15.02.2009
04.03.2009
отговорено (просрочено)
21.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
15.03.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
 
чака отговор (просрочено)
16.02.2009
16.02.2009
отговорено в срок
21.02.2009
23.02.2009
отговорено в срок
16.02.2009
18.02.2009
отговорено в срок
 
 
не е изпратено
15.03.2009
 
чака отговор (просрочено)

 

Анализ на резултатите ( 138Kb) може да видите тук, както и в годишния доклад на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България 2008 ( 513 Kb).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP