Европейска конвенция аз достъп до официални документи

Начало

 

 

Координационният комитет по правата на човека към Съвета на Европа отложи взимането на решение по проекта на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи и даде повече време за коментар и поправки

Прес съобщение: 08 ноември 2007 г.

Фондация Програма Достъп до Информация, съосновател и член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, съобщава:

Координационният комитет по правата на човека към Съвета на Европа отложи взимането на решение по проекта на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи и даде повече време за коментар и поправки

Координационният комитет по правата на човека към Съвета на Европа се срещна на 7 ноември в Страсбург, за да обсъди текста на Проект за Европейска конвенция за достъп до официални документи. Под натиска на неправителствени организации и представители на страни-членки на Съвета на Европа, които критикуваха проекта в настоящия му вид, Координационният комитет реши да отложи решението си по текста, за да даде повече време на Групата от Експерти, натоварена с изготвянето на проекта да довърши Обяснителния меморандум и да събере становища от страните-членки за подобряване на текста на конвенцията.

Застъпниците за свобода на информацията изразиха критиката си към проекта на конвенцията още през август. Настоящият текст на бъдещия международен договор не включва всички законодателни и съдебни органи в обхвата на задължените да предоставят достъп до информация субекти, както и документи, съхранявани от частни институции, изпълняващо обществени функции. Предложеният проект не включва и гаранции за активно предоставяне на информация, процедура на обжалване, тясно формулиране на изключенията и срокове за разглеждане и отговор по заявления.
Ето защо, гражданските организации призоваха Координационния комитет по правата на човека да позволят на всички страни-членки да коментират предложения текст за конвенция, въз основа на националното законодателство и практики по достъпа до информация. Гражданските организации препоръчаха повече дискусия, както и определяне на разпоредбите от текста, които подлежат на коментар от страна на ратифициращите страни.
След като Групата от експерти по достъпа до документи пренебрегна изразените от граждански организации слабости в проекта, както и становищата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и редица информационни комисари на 31 октомври 2007 г. трите международни организации-наблюдателки в процеса на изготвяне на проекта, Access Info Europe (http://www.access-info.org), Article 19 (http://www.article19.org), и Правна Инициатива на Отворено Общество (http://www.justiceinitiative.org) призоваха Координационния комитет по правата на човека да не приема настоящия текст на проекта.
Хелън Дарбишър, Директор на Access Info Europe, представи позицията на гражданските организации на срещата на Координационния комитет на 7 ноември. Представителите на Словения, Норвегия, Румъния, Македония, Хърватска, Сърбия, Унгария, Латвия, Ирландия, Унгария и Австрия също са изразили становища в подкрепа на по-високи стандарти в бъдещата конвенция. Част от страните са посочили, че имат нужда от повече време за консултации на национално ниво и са поискали да бъдат включени в предстоящите дискусии.

Представителят на България в Координационния комитет по правата на човека, г-н Андрей Техов, директор на Дирекция „Човешки права и международни хуманитарни организации” в МВнР, е бил сред групата от страни-членки, които са подкрепили текста в настоящия му вид, без нужда от промени. България има и представител и в Групата от експерти, изготвяща текста на проекта на бъдещата конвенция - г-н Ивайло Иванов, ръководител на отдел Човешки права в дирекция „Човешки права и Международни организации” на МВнР. Програма Достъп до Информация припомня, че българският закон и практика са с по-висок стандарт и е по-естествено нашият представител в групата да защитава тези постижения.

Своите предложения относно Обяснителния меморандум, страните-членки на Съвета на Европа трябва да изпращат до 15 декември. Очаква се Групата от експерти да приключи работа по текста до 15 февруари 2008 г. Дискусията по текста на договора ще се проведе на следващото пленарно заседание на Координационния комитет през април 2008 г. На тази среща страните-членки, които нямат представители в Групата от експерти ще имат възможност да дадат своя коментар и предложения за изменения по текста на бъдещата Европейска конвенция за достъп до официални документи.

Повече информация във връзка с изготвянето на бъдещата Европейска конвенция за достъп до официални документи може да намерите на страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.11.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP