Европейска конвенция аз достъп до официални документи

Начало

 

 

Прессъобщение

Европейските парламентаристи призовават Съвета на Европа

Да преработи текста на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи

Страсбург, 6 октомври 2008: Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в петък (3 октомври 2008) прие единодушно резолюция, с която изрази опасение, че първият договор в света, който ще гарантира обществения достъп до информация, има съществени слабости. ПАСЕ призовава да се преработи текста на Конвенцията за достъп до официални документи.

ПАСЕ идентифицира редица проблеми в проектодоговора, а именно:

  • Липса на ясно изразяване на общия принцип на правото на достъп, определящ, че „всички официални документи по принцип са публични и могат да бъдат отказани, само с цел защита на други права и законни интереси”

  • Липса на задължителен срок за отговор на заявленията – Европейският Съд за правата на човека постановява, че информацията „е нетрайна стока и отлагането на публикуването й, дори за кратко, може да я лиши от нейната ценност и значение”;

  • Тясно определение на „обществени органи”, което изключва основни дейности на законодателните и съдебни власти, както и частните институции, изпълняващи обществени функции и опериращи с обществени фондове, „което позволява някои обществени институции да действат в сянка”;

  • Заявителите трябва да имат право да обжалват пред независим орган, който има властта да нареди предоставяне на искания официален документ;

  • Държавите имат право да изразят резерви по всяка разпоредба от Конвенцията, което би довело до нарушаване на деликатния баланс между различните индивидуални компоненти, необходими за упражняването на правото на достъп до информация на практика.

Access Info Europe, ARTICLE 19 и Правна Инициатива на Отворено общество, които в продължение на две години изразяваха опасенията си и получиха подкрепата на повече от 250 граждански организации приветстват гласуването в петък и призовават Комитета на министрите в Съвета на Европа да не приемат проекта за Конвенцията такъв, какъвто е.

По време на дебата в Парламентарната асамблея в петък, Клаас де Врис, бивш министър в правителството на Холандия, който изготви становището от името на Комисията по правни въпроси и човешки права към ПАСЕ, призова Комитета на министрите „да направим следващите стъпки сегап” и добави, че „ние ще бъдем подложени на постоянна критика през идващите години, ако не действаме сега.”

Господин Де Врис отбеляза, че сегашната криза на доверие в управлението на Европа е резултат от „структурното нежелание на европейските институции да информират” публиката и,че ако „няма доверие в правителствата, то е, защото те не се доверяват на своите граждани [като предоставят информация]”.

По време на дискусията други парламентаристи подчертаха, че първата в света правнозадължителна конвенция относно демократичното право на достъп до информация не трябва де се преработва само от правителствени експерти, а това трябва да е цялостен консултативен процес с избраните представители на 47 страни членки в Съвета на Европа.

Становището на Парламентарната асамблея ще бъде представено пред Комитета на министрите на Съвета на Европа. Този орган, включващ външните министри на държавите-членки, има решаваща дума за това дали да се приеме или не проекта на Конвенцията за достъп до официални документи в сегашния му вид или да започне процес на преработване. В момента Швеция председателства Съвета на Европа (май-ноември 2008).

Бележки за редакторите:

Проектът на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи се изработва в периода януари 2006-февруари 2008 г. от група експерти, предимно представители на правителствата от 15 държави-членки на Съвета на Европа от общо 47-те дуржави-членки. Access Info Europe, ARTICLE 19 и Правна инициатива на Отворено Общество участваха като наблюдатели в работните срещи по подготовката на текстовете.

Опасенията, възникнали в подготвителния процес бяха подкрепени от 250 неправителствени организации, а също така и от 12 информационни комисари от Естония, Германия, Унгария, Латвия, Македония, Сърбия, Словения, Швейцария и Великобритания, от Представителя за свобода на медиите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и от Координационния комитет по медии и съвременни комуникационни услуги към Съвета на Европа.

Access Info Europe е независима неправителствена организация, с основна мисия да популяризира правото на достъп до информация като основно човешко право и основен инструмент за участие в процеса на взимане на решение, за прозрачно управление и за защита на други човешки права.

ARTICLE 19 е независима организация, която работи за защита на човешките права и за популяризиране правото на свобода на изразяване. Носи името на Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, който гарантира свободата на словото.

Правна Инициатива на Отворено Общество е оперативна програма на Институт Отворено Общество и подкепя правни реформи, които се основават на защита на човешките права и съдейства за развитието на правния капацитет на отворените общества по цял свят. Дейността, извършвана от екипа на Правна Инициатива на Отворено Общество във връзка с този проект е от името на и е платена от Център за полотики на Отворено Общество (OSPC), отделно юридическо лице 501 (с) (4).

 

За повече информация:
Helen Darbishire, Executive Director, Access Info Europe
+ 34 667 685 319 helen@access-info.org
Sejal Parmar, Senior Legal Officer, ARTICLE 19,
+ 44 20 7239 1192 sejal@article19.org
Darian Pavli, Legal Officer, Open Society Justice Initiative
+ 1 646 247 4504 dpavli@justiceinitiative.org


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 13.10.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP