Европейска конвенция аз достъп до официални документи

Начало

 

 

Прессъобщение

Съветът на Европа прие договор второ качество за достъпа до информация. Групи от гражданското общество изразяват своето неудовлетворение и апелират за силен наблюдаващ орган

Лондон, Мадрид 3 декември 2008 г. – Три водещи международни организации в областта на човешките права критикуват решението на Съвета на Европа от 27 ноември 2008 г. да приеме Конвенция за достъп до официални документи, без да остави време за обсъждане на основните опасения, повдигнати от членовете на парламента, над 250 групи на гражданското общество, дванадесет европейски информационни комисари и няколко правителства.

„Решението на Съвета да приеме договора е в разрез с тревогите, изразени от парламентарните представители на над 800 милиона души от 47 страни-членки”, каза Тоби Мендел от ARTICLE 19. “Съветът приема договор, който е значително по-слаб от много европейски закони, регламентиращи правото на достъп до информация.”

Access Info Europe, ARTICLE 19 и Правна Инициатива на Отворено общество, заедно с 250 други граждански организации, многократно призоваваха за по-силен договор и изразиха опасенията си от липсата на прозрачност, съпътствала прибързаното решение на Съвета на Европа да приеме договора, както и липсата на каквато и да е обществена дискусия относно критичното становище, изразено от членовете на ПАСЕ.

Първият в света договор за достъп до информация не е впечатляващ. Той предвижда по-слаби гаранции за това право, отколкото много други европейски закони. Например в договора е дадено тясно определение на „публични институции”, липсва максимален срок за отговор на заявленията, както и право на заявителите да обжалват пред независим орган или съд.

„Съветът на Европа настоява, че това е най-добрият договор, който може да се изработи, така че в същото време да е гарантирана широката му ратификация - ние оспорваме това твърдение”, отбеляза Хелън Дарбишър от Access Info Europe. „Все пак за момента страните-членки са задължени да ратифицират Конвенцията бързо, така че минималните стандарти за достъп до информация да могат да влязат в сила”.

Други проблеми в текста на договора са ограничителното определение на документите, които попадат в обхвата му, както и липсата на ограничения за резервите, които държавите могат да изразят по разпоредбите на Конвенцията. Последното е твърде необичайно за договор на Съвета на Европа, свързан с човешки права.

„Трябва да създадем наблюдаващ орган, който да контролира прилагането на Конвенцията и да предлага допълнения и изменения, които да засилят договора за в бъдеще”, каза Сандра Коливър от Правна Инициатива на Отворено общество. „Съветът на Европа трябва да гарантира, че наблюдаващият орган има ресурсите, от които се нуждае, за да действа ефективно.”

 

За повече информация:
Helen Darbishire, Executive Director, Access Info Europe
+ 34 667 685 319, helen@access-info.org
Toby Mendel, Senior Director of Law, ARTICLE 19,
+ 44 (0) 7964 015083, toby@article19.org
Sandra Coliver, Senior Legal Officer, Open Society Justice Initiative
+ 1 917 361 5618, scoliver@justiceinitiative.org


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP