АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

До МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от
Петър Пенчев Троянски
адрес: 3400 - Мотана,
ул. "22 септември" №40

Уважаеми господин министър-председател,

Моля на основание Закона за достъп до обществена информация да ми бъдат предоставени копия на хартиен носител от следната информация:

1. Решение на Бюрото на Министерския съвет от 17.05.1990 г. относно АЕЦ "Белене".
2. Решението па Министерския съвет на Република България от 28.08.1990 г. относно АЕЦ "Белене".
3. Решение на Министерския съвет на Република България за изграждане на АЕЦ "Белене", съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително пълният текст на предложението за изграждане па АЕЦ "Белене", внесено от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси съгласно чл.45, ал. 2 от ЗБИЯЕ.

Надявам се да получа отговор на посочения от мен адрес в законоустановения 14 -дневен срок.

С уважение:

инж.мат. Петър Пенчев,
Председател на секция Мотана
към Национално движение "Екогласност"


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP