АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

препис

РЕШЕНИЕ № 853
от 20 декември 2002 година

За отменяне на решение № 288 на Министерския съвет от 1991 г. за преодоляване на проблемите, произтичащи от спиране изграждането на АЕЦ "Белене", и изготвяне на актуални оценки във връзка с изграждането на нова ядрена централа.

Министерският съвет реши:

1. Отменя Решение № 288 на Министерския съвет от 1991 г. за преодоляване на проблемите, произтичащи от спиране изграждането на АЕЦ "Белене".

2. Министърът на енергетиката и енергийните ресурси да организира изготвянето на оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, оценка на въздействието върху околната среда и физическата защита, оценка на социапно-икономическото значение от изграждането на ядрена централа м оценка на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво и тяхното управление при изграждането на ядрена централа на площадката на АЕЦ "Белене".
3. В едномесечен срок от изготвянето на оценките по т. 2 министърът на енергетиката и енергийните ресурси да представи в Министерския съвет доклад за извършената работа.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Симеон Сакскобургготски
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Севдалин Мавров
ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ":
Веселин Даков


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP