АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

препис

Решение № 288 на Министерски съвет от 28 август 1991 година за преодоляване на проблемите, произтичащи от спиране изграждането на АЕЦ "Белене"

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Комитетът по енергетика да организира проучване с тсхнико-икономическа обосновка за изграждане в следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ — Белене, или на друга алтернативна площадка.

2. Комитетът по енергетика, Министерството на индустрията, търговията и услугите, Министерството на финансите, Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството и временните общински изпълнителни комитети - Свищов и Белене, до 31 октомври 1991 г. да подготвят обосновано предложение и да внесат проект за решение на Министерския съвет за рационално използване на изградената инфраструктура, материална и производствена база на площадката на АЕЦ - Белене, и на прилежащите територии, включително и чрез създаване на свободна икономическа зона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Димитър Попов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/Ивам Минев
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ":
Николай Величков


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP