АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

препис

РЕШЕНИЕ № 106
НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ от 17 май 1990 година

За финансиране на разходите, свързани с ограничаване строителството на АЕЦ — Белене

Бюрото на Министерския съвет реши:

1. Комитетът по енергетика да заплаща консервационните работи на подобектите на АЕЦ — Белене, въз основа на проектосметни документации, като тези допълнителни разходи се включат в генералната сметка на обекта.
За уникалната специална строителна механизация на обекта да не се начисляват амортизационни отчисления до вземането на решение от Народното събрание за строителството на АЕЦ - Белене.

2. Министерството на финансите, Министерството на икономиката и планирането и Комитетът по енергетика до 25 май 1990 г. да определят източниците и условията за осигуряване на необходимите допълнителни средства, свързани със замразяването на обектите и заплащане на договореното за 1990 г. оборудване от внос за АЕЦ "Белене".

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Чудомир Александров
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Панчо Бъркалов
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ":
/Николай Величков/


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP