АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Извлечение

ОТ ПРОТОКОЛ № 17
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЬВЕТ на 29 април 2004 година

Дневен ред:
57. Проект на Решение за по-нататъшни действия по проекта "АЕЦ Белене".

Решения:
1. Одобрява доклада на министьра на енергетиката й енер гийните ресурси за изграждане на АЕЦ на площадката Белене.

2. Дава съгласие за изграждане на ядрена централа "АЕЦ Белене".

3. Министърът на енергетиката и енергийните ресурси да предприеме необходимите действия по Закона за безопасно използване на ядрената енергия, Закона за енергетиката и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, необходими във връзка с реализирането на проекта.

4. Заместник министър-председателят и министьр на икономиката, министърът на енергетиката и енергийните ресурси и министърът на финансите да проведат преговори със заявилите инвестиционен интерес и с финансови институции за подписване на договори за изпълнение на проекта, като в дейността си бъдат подпомагани от Консултативния съвет, създаден със Заповед № Р-43 на министър-председателя от 11 юни 2003 г.

5. В едномесечен срок от приемането ни решението министърът на енергетиката и енергийните ресурси да представи на Министерския сьвет процедури и критерии за провеждането на преговорите и подготовката на договорите за финансиране и изграждане на "АЕЦ Белене".

Вярно,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/п/ Севдалин Маоров

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ":
/Веселин Даков/

Изпратено по списък


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP