АЕЦ "Белене"

Начало

 

 

ЧРЕЗ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Искова жалба
от
Петър Пенчев Троянски
адрес: 3400 Монтана,
ул.22 септември 40

Уважаеми господа върховни съдии,

На 13.05.2004г., по две заявления съгласно Закона за достъп до обществената информация, получих копия от исканите от мен Решения на Министерския съвет и веднага внасям тази искова жалба с молба да отмените решението по точка 57 от заседанието на Министерския Съвет на 29 април 2004г. относно:

Решение за по-нататъшни действия по проекта "АЕЦ Белене", като незаконосъобразно съгласно чл.45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), поради следните мотиви:

1. Докладът на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси за изграждане на АЕЦ на площадката Белене не е изпълнил т.2 от Решение №853 от 29.12.2002г. на Министерския съвет и чл.45, ал.2 от ЗБИЯЕ т.е.
- няма изготвена оценка на ядрената безопасност и радиационната защита;
- няма завършена оценка на въздействието върху околната среда и физическата защита;
- няма изготвена оценка на социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа;
- в Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на "АЕЦ Белене", изготвен от независими експерти, има отрицателна оценка за радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават в резултат на дейността на ядрената централа и тяхното управление, като нерешен и открит проблем.

2. Докладът на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси за изграждане на АЕЦ на площадката Белене не е изпълнил изискванията и на чл.45, ал.4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, а именно процесното решение по чл.45, ал.1 е взето на 29.04.2004г., без да се изчака организираното обществено обсъждане на предложението за изграждане на ядрена централа, което завърши със заключителното обсъждане на 04.05.2004г.

3. Докладът на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси за изграждане на АЕЦ на площадката Белене цитира изискванията на чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, относно изискуемите оценки по заблуждаващ начин, от което Министерският съвет е останал с впечатление, че тези оценки са налице и е взел решение - съгласие за изграждане на ядрена централа "АЕЦ Белене", което бе обявено и лично от Министър председателя на 03.05.2004г. пред обществеността на гр. Белене, т.е. министърът е подвел неволно целия Министерски съвет.

На база горните мотиви и други допълнителни, които ще представя в съдебно заседание, моля да отмените решението по точка 57 от заседанието на Министерския Съвет на 29 април 2004г. относно Решение за по-нататъшни действия по проекта "АЕЦ Белене", като незаконосъобразно съгласно чл.45 от Закон за безопасно използване на ядрената енергия.

Приложение:
1. Копие от Решение №853/20.12.2002г. на Министерския съвет
2. Извлечение от протокол №17 от заседанието на Министерския съвет на 29.04.2004г.
3. Доклад от Милко Ковачев - министър на енергетиката и енергийните ресурси.

С уважение,

Петър Пенчев
председател на секция Монтана
на Национално Движение Екогласност

Дата:
14.05.2004г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP