Проекти

Начало

 

Мнение, свързано с правната уредба на достъпа до информация и необходими промени

Изпратени от Светла Василева, в. "Дума", в рамките на Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

От опита ми със ЗДОИ от 2006 г. досега има няколко неща, които ме смущават и които не са коректно уредени от правна гледна точка, струва ми се.

1. Няма санкции (или ако има не работят), както за неизпълнение на ангажиментите за активно публикуване, така и за отклоняването (под всякаква форма) от предоставяне на достъп до информация. В този контекст, дори и да има съдебно решение за предоставяне, ако то не бъде изпълнено ... какво от това? Нищо. А ако бъде изпълнено, но след 3 години например - кому е нужна вече исканата информация.

2. Категорията "служебна информация" и невъзможността за "пробиването" й (визирам ДАНС, която активно използва този аргумент, а няма начин да се провери исканата информация в действителност класифицирана ли е като служебна или не).

3. Превратното "предоставяне" на информация, т.е. предоставяне на нещо, което е отбиване на номера и което не е основание за претенция в съда, но не е и исканата информация (т.е. законът формално е спазен, но де факто нямаме предоставен достъп). Това е ситуация цунг-цванг. Няма полезен ход.

4. Последно. Ако има решение на съда за предоставяне на исканата информация и то не бъде спазено, какви са последствията за онзи, който укрива информацията - никакви. Административна санкция от 100 лева е смешно нещо.

15.05.2014 г.

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 15.05.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP