Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за промени в ЗДОИ,
направени по време на обществена дискусия с участието на служители, отговорни за предоставянето на информация по реда на ЗДОИ
на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“,
проведена на 14 октомври 2014 в Конферентна зала „София” – City Hotel, гр. София
в рамките на проект Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

 

Направени предложения по темата „Активно публикуване на обществена информация“

  • Закона да зададе рамките, в които да бъдат изработвани на вътрешните правила за публикуване на информация във всяка отделна институция. Това е необходимо с оглед уеднаквяването на форматите, списъците с категориите информация, контрола, препоръките и санкциите за неизпълнението. (Изведено от общата дискусия).
  • Да се помисли върху това, дали закона да не възложи отговорността за изпълнение на задължението за активно публикуване върху конкретна позиция в администрацията (Велислава Величкова-Христова - Община Плевен)
Направени предложения по темата „Търсене и предоставяне на информация по електронен път. Достъп до информация и повторно използване на информация – проблеми и тенденции.“
  • Законът да даде яснота по отношение на това как се отчита/регистрира получаването на заявление по електронен път, съответно изпращането на решението и удостоверяването на предоставянето на информацията (Изведено от общата дискусия)
  • Законът да въведе рамка по отношение на предоставянето на т.нар. писмена справка по електронен път (Изведено от общата дискусия)
  • Законът да даде яснота относно методологията при таксообразуването при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Необходимост от преформулиране на ограничения на правото на достъп до информация“

  • Да бъде прецизирана разпоредбата, която урежда искането на съгласие на третото лице. Да се даде яснота относно сроковете (Представител на МИЕ)
  • Да се изясни обхвата на надделяващия обществен интерес (Изведено от общата дискусия)

Направени предложения по темата „Санкции при неизпълнение на задължения по ЗДОИ

  • Да се определи ясна отговорност за изпълнението на задълженията по ЗДОИ и това да не бъде ръководителя на институцията, защото той не може да наказва сам себе си за неизпълнение на задълженията си (Велислава Величкова-Христова - Община Плевен)

Направени предложения по темата „Необходим ли е Информационен комисар“

  • Комисар по достъп до информация е необходим, но с оглед на настоящата икономическа обстановка е добре неговите функции да бъдат поети от националния омбудсман (Изведено от общата дискусия)

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.10.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP