Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗДОИ

Изпратени от Мариана Александрова от Сдружение "Диабет и предиабет", в рамките на Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

Ние считаме, че е нужен достъп до информация относно:

1. Начинът на реимбурсиране на лекарства и медицински изделия, включително достъп до досиетата, които фармакомпаниите подават в ИАЛ, и обсъжданията, въз основа на които се избира кои лекарства и с колко да се реимбурсират.

2. Реално предприетото лечение, реалният престой и реално извършените манипулации на пациентите в дадено МБАЛ по конкретни пътеки. Визираме ситуацията, в която един пациент е "лекуван" по дадена клинична пътека, например 076 - диабетно стъпало, но не е проведено никакво лечение или то е неефективно. Според нормативната уредба, ако пациентът е лекуван по дадена пътека, не може да бъде лекуван по същата пътека в рамките на същия месец в тази или друга болница. Поради тази причина пациенти с диабетно стъпало, които са "лекувани" в даден месец, но няма никакво подобрение, не могат да постъпят в друга болница по същата пътека. А трябва да си платят за престоя и процедурите, понякога и за операция. Тъй като при диабетно стъпало инфекциите и гангрените се развиват много бурно и динамично, е невъзможно пациентът да изчака другия месец, защото ще загуби крака си или ще умре - въпрос на дни е. Необходима е промяна в наредбите, така че когато поради вина на болницата, при пациентът не е настъпило подобрение и ситуацията е спешна, той да има възможност да се лекува по същата клинична пътека в друга болница. Така ще се избегне ампутация и дори смърт.

18.08.2014

 

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 18.08.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP