Проекти

Начало

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗДОИ – ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ

Изпратени от Деница Кюранова в рамките на Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

 1. Как и кога може да се поиска същата или подобна информация преди срока, когато няма никакъв отговор  на предходно заявление в разстояние на по-малко от 6 месеца /мълчалив отказ, който не е обжалван/
 2. Да се удължи срокът, в който заявителят да има право да получи предоставената информация.
 3. Масовата практика да се иска съгласието на трети лица, когато не се налага /напр. когато се отнася за общинска или държавна собственост  и има преобладаващ обществен интерес или когато се иска заличаване на лични данни/. Предлагаме когато исканата по ЗДОИ информация се отнася за публична общинска или пуеблична държавна собственост, ЗДОИ да задължава тя да бъде предоставена.
 4. Какво се случва, когато решението е за „пълен достъп”, а реално се предоставя само част от исканата информация?
 5. Какво се случва, когато решението е за „частичен достъп”, а няма мотиви защо не е пълен?
 6. Дали да не се прездвидят санкции за тези, които не дават пълната информация и/или предоставят подвеждаща/невярна информация?
 7. Какво се случва, когато има отговор, но не е с „решение”? Смята ли се за мълчалив отказ такъв писмен отговор и може ли да се обжалва по реда на ЗДОИ?
 8. Какво се случва, когато една институция е задължена от ЗДОИ да публикува редовно определена информация – например разрешения за строеж, но отделен документ не е публикуван своевременно – по интернет, в Държавен вестник или другаде?
 9. Какво става с отговорите, че информацията е достъпна в интернет, при условие, че е в заявлението е избрано информацията да е на хартия ? В този случай зачита ли се задължението по ЗДОИ за изпълнено? Какво става с хората, които нямат достъп до интернет? Какво става в случаите, когато казват, че информацията е налична в интернет, но това не е вярно.
 10. Документ ли са решенията на СОС, които в интернет са качени без подпис и печат, а може да трябват като доказателство в съда?
 11. Когато се искат оригиналните документи на хартия, а се предоставя електронен вариант или разпечатка на електронния вариант, смята ли се, че искането е изпълнено? Електронният вариант дава възможност да бъде променен по всяко време.
 12. Какво може да се направи, когато искат да се плати за исканите документи, без да разрешават да видиш преди това дали ти дават същото, които си искал?
 13. Има ли задължение заявителят да плати всички приготвени документи, при условие, че иска само една част или сумата, която се иска, е прекалено голяма за него?
 14. Какво се прави, когато не разрешават преглед на информацията в момента и на място и/или устната справка  и те принуждават да подадеш заявление, което те бави с 2 седмици най-малко?

16.04.2014

Проектът Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация” на ПДИ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 16.04.2014• © 1999 Copyright by Interia & AIP