Типични случаи

Статистика -архив

Правна помощ

Начало

 

Случаи

Програма Достъп до Информация разполага с постоянно попълваща се база данни, в която са систематизирани случаи на отказ на информация от държавни институции.От началото на 1997 г. до 06.07.2000 г., (до приемането на ЗДОИ) натрупахме 746 случаи. Най-интересните от тях можете да намерите в раздела типични случаи. Пълна статистика можете да откриете в статистика - архив.

От приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 г. досега в ПДИ са постъпили повече от 3600 случая за правна помощ и консултация.

През 2009 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 327. По тях са дадени 471 консултации.
Анализ на случаите от 2009 г. може да видите в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2009"

През 2008 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 235. По тях са дадени 279 консултации.
Анализ на случаите от 2008 г. ( 380 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2008"
Класификация на случаите от 2008 г. ( 81Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2007 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 246.
Анализ на случаите от 2007 г. ( 346 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2007"
Класификация на случаите от 2007 г. ( 76 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2006 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 350. По тях са дадени 480 консултации.
Анализ на случаите от 2006 г. ( 370 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2006"
Класификация на случаите от 2006 г. ( 76 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2005 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 408.
Анализ на случаите от 2005 г. ( 92 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2005"
Класификация на случаите от 2005 г. ( 131 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2004 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 717.
Анализ на случаите от 2004 г. ( 383 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2004"
Класификация на случаите от 2004 г. ( 148 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2003 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 657.
Анализ на случаите от 2003 г. ( 283 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2003"
Класификация на случаите от 2003 г. ( 60 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2002 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 515.
Анализ на случаите от 2002 г. ( 712 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2002"
Класификация на случаите от 2002 г. ( 118 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

През 2001 г. регистрираните в електронната база данни на ПДИ случаи са 502.
Анализ на случаите от 2001 г. ( 712 Kb) може да видите тук или в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2001"
Класификация на случаите от 2001 г. ( 118 Kb ) по правна квалификация, търсещи информация, оказана помощ, мотиви за отказ, задължени субекти.

Някои от случаите, в които чрез съдействието на ПДИ, граждани и неправителствени организациии са получавали достъп до отказвана им информация можете да прочетете в раздела успешни практики.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP