Библиотека

Начало

 

 

Всички издания на ПДИ

Купувам/продавам брега на Дунав

„Купувам/продавам брега на Дунав” (10 години ЗДОИ, 60 истории на журналисти) е част от стратегията на ПДИ, свързана с отбелязването на 10-годишнината от приемането на закона. Съставител и редактор на книгата е координаторът на журналистическата мрежа Николай  Нинов. Текстовете са написани от координаторите на фондацията в периода 2003 – 2010, повечето са публикувани в месечния бюлетин на ПДИ, а останалата част - в медиите, където журналистите работят. За целта на сборника някои текстове са допълнени, актуализирани или специално написани.   
„Купувам/продавам брега на Дунав” е палитра от журналистически жанрове - редуват се документалният очерк и репортажът, коментарът и анализът, разследването и класната публицистика. Координаторите на ПДИ отразяват част от знаковите съдебни дела по ЗДОИ през годините, от перипетиите на НПО, на журналистите и на отделни граждани. Книгата е хронология на нелекия път, който изминаха трите власти и гражданското общество, ползващи процедурите на ЗДОИ. Тя е адресирана към журналисти, юристи, неправителствени организации и граждани, загрижени за качеството на информацията, за ограниченията и нарушенията в нейното предоставяне и за механизмите за защита на правото на информация.
„Купувам/продавам брега на Дунав” се издава в рамките на проекта „Местни медии и свобода на информацията в България“, осъществяван от The Management & Media Academy/Free Voice и Програма „Достъп до Информация“, с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия.
Книгата може да бъде купена от книжарници „Хеликон” и от офиса на ПДИ.
„Купувам/продавам брега на Дунав”, Програма Достъп доИнформация 2010, 248 стр.,9 лв, ISBN  978-954-9953-46-6
Още за книгата.

Състоянието на достъпа до информация в България 2009 г.

Десетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:

 • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация, със специално внимание към изпълнението на задълженията за онлайн публикуване;
 • сравнителен анализ на Закона за достъп до обществена информация и Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2009 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2009 г.;
 • резултати от национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до информация.

Анотация на доклада: Acrobat Reader (208Kb) PDF Download PDF
Текст на доклада:
Acrobat Reader (350Kb) PDF Download PDF

Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация ( 7,4 Mb) е достъпно в електронен вариант. Предстои неговото издаване. Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2008 г. Преиздаването на наръчника се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

Състоянието на достъпа до информация в България 2008 г.

На 8 май (петък), от 11.00 часа, в Пресклуба на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49, ПДИ ще представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2008”.

Деветият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:

 • препоръки за подобряване на законодателството и практиките в областта на достъпа до информация;
 • анализ на законодателните изменения, свързани с достъпа до информация през 2008 г., със специално внимание към измененията в ЗДОИ;
 • резултати от проучването на ПДИ дали и по какъв начин институциите в България отговарят на заявления, подадени по електронен път;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2008 г.;
 • най-интересното от съдебната практика по ЗДОИ през 2008 г.

Достъпен: Acrobat Reader (513Kb) PDF Download PDF

Съдебна практика по ЗДОИ 2005-2008 г.

През септември 2008 г. от печат излезе новата книга на ПДИ “Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г."- Четвърта част. Сборник с коментар.

Книгата бе представена на на 17 септември 2008 г. в Център за култура и дебат "Червената къща".

Сборникът съдържа аналитична част, в която са засегнати основните въпроси, възникнали в съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация през последните години.

Автори на коментарния текст и съставители на сборника са адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и адвокат Кирил Терзийски, също от ПДИ. Анализът обхваща развитието по случаи, свързани както с упражняването на правото на достъп до обществена информация, така и с прилагането на ограниченията на правото на информация.

Приложени са резюмета и 27 решения по 14 съдебни дела, в които правният екип на ПДИ е оказал правна помощ, включително представителство в съда.

Смятаме, че книгата ще представлява интерес за практикуващи юристи, представители на публичната администрация и преподаватели, но също така и за студенти, журналисти и въобще по-широк кръг хора, които имат интерес към проблематиката на достъпа до информация.


Images

Състоянието на достъпа до информация в България 2007 г.

Осмият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:

 • Препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация.
 • Анализ на законодателните изменения, свързани с достъпа до информация през 2007 г.
 • Резултати от проучването на ПДИ на Интернет страниците на 411 институции на изпълнителната власт.
 • Анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2007 г.
 • Най-интересното от съдебната практика по ЗДОИ през 2007 г.

Специален фокус на доклада е електронният достъп до информация.

Достъпен: Acrobat Reader (384Kb) PDF Download PDF

 

Прозрачност и мълчание, проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни

Докладът, публикуван от ПДИ на български език, подробно представя резултатите от проучването, направено от Правна инициатива на Отворено общество ни нейните партньори, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 14 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация. Участниците в проучването подадоха заявления за достъп до информация до службите на правителствени органи и агенции. Правна инициатива и партньорите оцениха и анализираха отношението към лицата, подали заявления, начина, по който държавните служители и агенции са отговорили, характера и качеството на отговорите.

Достъпен: Acrobat Reader (654Kb) PDF Download PDF


Състоянието на достъпа до информация в България 2006

Както всяка година от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000г. насам, Програма Достъп до Информация прави анализ и оценка на състоянието на достъпа до информация. Докладът за 2005 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела.

Достъпен: Acrobat Reader (354Kb) PDF Download PDF


10 години Програма Достъп до Информация

По случай 10-годишнината от своето създаване Фондация Програма Достъп до Информация изготви брошура, в която се проследяват ключовите събития от изминалите десет години. Партньорите, приятелите на ПДИ, а и всички застъпници на достъпа до информация вече имат възможност да се запознаят с нейното съдържание.

Достъпна: Acrobat Reader (1,77Mb) PDF Download PDF

Достъп до информация в съдебната система

В Доклада е разгледана съществуващата нормативната уредба, която се отнася до достъпа до информация в съдебната система. Тя е разглеждана от гледна точка на структурата на Закона за достъп до обществена информация, която от своя страна отразява международните стандарти в тази област. Този модел е отправна точка за оценка на уредбата на достъпа до информация в съдебната система. Решението на голяма част от констатираните в Доклада проблеми е осъществимо с изменение и допълнение на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, който обхваща значителна част от администрацията на съдебната система. Докладът е изготвен в средата на 2006 г. с финансовата подкрепа на USAID, чрез Българския център за нестопанско право.

Достъпен: Acrobat Reader (302Kb) PDF Download PDF
Kонкретни препоръки за текстове на Правилника: Acrobat Reader (137Kb) PDF Download PDF

AIP report

Състоянието на достъпа до информация в България 2005

Както всяка година от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000г. насам, Програма Достъп до Информация прави анализ и оценка на състоянието на достъпа до информация. Докладът за 2005 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела. В доклада:
• Разгледани са няколкото опита да се влоши законодателната уредба чрез промяна в свързаното с достъпа до информация законодателство, които бяха направени през изминалата 2005 година.
• Отправени са препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация, както и в други закони и в процедурите по тяхното прилагане.
• Представени са резултати от наблюдението на практиките по осигуряване на достъп до информация и най-вече схемата на активно публикуване на информация от страна на институциите на изпълнителната власт, във връзка с постоянно декларираните стратегии и програми за електронно правителство.
• Анализирани са случаите, постъпващи в ПДИ за правен анализ и коментар от граждани, партньорски неправителствени организации (НПО), журналисти и представители на бизнеса.
• Представени са съдебните дела, водени през годината, с кратко описание на 16 от водените с подкрепата на ПДИ дела.

Достъпен: Acrobat Reader (1,63Mb) PDF Download PDF


В началото на 2006 г. от печат излезе новата книга на ПДИ “Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част”.

В ЗДОИ не е предвидено създаването на независима институция, която да осъществява контрол по прилагането му. Поради това у нас съдът продължава да бъде единственият гарант за защитата на правото на гражданите на достъп до информация. Чрез съдебните решения не само биват разрешавани спорове за достъп до информация, но получават тълкуване и редица неясни разпоредби от закона. Именно по тази причина практиката по делата за достъп до информация представлява интерес и за тези, които прилагат закона, и за тези, които упражняват правата си по него. Настоящият сборник, както и предходните два, е разделен на две части - коментарен текст, разглеждащ въпросите, възникнали в съдебната практика през последната година и половина и публикация на документите по 10 съдебни дела. Както в предишните две книги, и тук е налице стремежът чрез публикуване на по-голям брой документи по конкретните дела (писмени защити, протоколи от съдебни заседания и т.н.) да бъдат представени в цялост становищата на страните и мотивите на магистратите за крайните съдебни актове.

Книгата “Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част" ще бъде официално представена на 24 март 2006 г. от 15.00 ч. в Евро-българския културен център, бул. „Ал. Стамболийски“ 17, София.


 

ПДИ издаде нов наръчник за служители в администрацията “Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?”

Наръчникът съдържа описание на основните международни стандарти и принципи на законодателството за достъп до информация и детайлно описание на процедурите по предоставяне на достъп до информация според българския закон.

Качеството на наръчника са практическите съвети към служителите, отговорни да предоставят достъп до обществена информация, а така също и конкретните примери от натрупаната досега добра административна практика в различни институции.

Ако желаете да закупите наръчника, обадете се в офиса на Програма Достъп до Информация в София на телефони: 988 50 62, 986 77 09, 981 97 91.

ПДИ представя годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2004". Докладът е подготвен в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", осъществяван от Програма Достъп до Информация в сътрудничество с и с финансовата подкрепа на Програмата за социална трансформация в Централна и Източна Европа /МАТРА/ на Министерството на външните работи на Холандия.

Достъпен: Acrobat Reader (1071Kb) PDF Download PDF

Правната инициатива на Отворено общество публикува резултатите от пилотното наблюдение на свободата на информацията в 5 държави. Проучването се проведе през 2003 година в Армения, България, Македония, Перу и Южна Африка в партньорство с локални партньори (за България това беше Програма Достъп до Информация). Във всяка държава проектът включваше подаване на 100 заявления за достъп до информация до 18 институции от различни заявители. Проектът “Мониторинг на Достъпа до Информация” дава по-пълна картина за прилагането на законите за свобода на информацията по света от което и да е средство досега. Само в 35% от случаите, заявителите са получили достъп до търсената информация. Много от заявленията (36%) въобще не са получили отговор - така наречените мълчаливи откази. Първоначалните резултати и препоръки са достъпни на Интернет страницата на Правна инициатива на Отворено общество: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=102207.

Обобщение на резултатите на български: Acrobat Reader(224Кb)PDF Download PDF

Как да получим достъп до информация - трето преработено издание. Екипът на Програма Достъп до Информация представя на вашето внимание трето допълнено издание на наръчника. Издаването на този наръчник се извършва в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, по Програма за социална трансформация в Централна и Източна Европа /МАТРА/ на Министерството на външните работи на Холандия..

Достъпен: Acrobat Reader (384Kb) PDF Download PDF
Примерно зявление: 14Kb Microsoft Word Acrobat PDF 58Кb
Примерна жалба: 19Kb Microsoft Word Acrobat PDF 54Кb

Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа. Това е лесен за използване наръчник, който има за цел да бъде от полза на общество, което търси достъп до официални документи, както и на институциите, които разполагат с тях. Наръчникът дава подробна информация относно проблеми, възникващи при заявления за достъп до документи или при тяхното предоставяне, като предлага ясни, практични решения, приложими от всеки. Текстът е изготвен от групата специалисти по достъп до официална информация (DH-S-AC) на Координационния комитет по правата на човека (CDDH).

Илюстрации: Алфонсо де Салас
Превод от английски език: Вера Герогиева
Редакция: Екип на “Програма достъп до информация”

Достъпен: Acrobat Reader (234Kb) PDF Download PDF

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители Българското издание на наръчника е подготвено от екип на Програма Достъп до Информация, който проведе заедно с представители на Артикъл 19 обученията в България и който се е постара да обобщи опита от обучения на държавни служители по свобода на информацията, провеждани през 2003-2004 година в рамките на задължителната програма на Института за публична администрация и европейска интеграция.

Достъпен: Acrobat Reader (924Kb) PDF Download PDF

Сборник "Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Втора част".

В книгата са представени по-важните решения на Върховния административен съд по Закона за достъп до обществена информация в периода края на 2002 - месец март 2004 година. Коментарният текст на сборника разглежда проблемите, свързани с допустимостта на жалбите срещу мълчаливи откази, дефинирането на понятието "обществена" информация, формулирането на заявленията и ограниченията на правото на достъп до информация. Анализирана е практиката при отказите на основание държавна, служебна, търговска тайна, както и ограничението, свързано с подготвителните документи. Публикуваните решения по десет съдебни дела са важни с оглед обществения интерес и тълкуването на отделни положения от ЗДОИ.

Книгата можете да намерите в книжарниците на фирма Сиела в цялата страна на цена 9.60 лв. Първа и втора част на сборника можете да поръчате и получите по пощата чрез попълване на този формуляр. Пощенските разходи са за сметка на Програма Достъп до Информация.


Програма Достъп до Информация изготви доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. Текстът е изготвен с финансовата подкрепа и по методологията на The Access Initiative (http://www.accessinitiative.org) от експерти на Програма Достъп до Информация и Сдружение "Природа Назаем" след анализ на законодателната уредба и оценка на подбрани характерни случаи. Вижте първоначалния текст ( 615Kb Microsoft Word ), оценките за избраните случаи (Acrobat PDF 68Кb - English version) и резюме на доклада ( 165Kb Microsoft Word ), с включени препоръки.

ПДИ представя годишния доклад "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2003". осъществен в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията" осъществяван от Програма Достъп до Информация в сътрудничество с VVMZ East European Investment Services B.V. и с финансовата подкрепа на Програмата за социална трансформация в Централна и Източна Европа /МАТРА/ на Министерството на външните работи на Холандия.

Достъпен: Acrobat Reader (411Kb) PDF Download PDF

Как да получим достъп до информация за околната среда? Издаването на този наръчник е финансирано от Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ), с подкрепата на Министерството на външните работи на Холандия, в рамките на Регионалната програма за възстановяване на околната среда за Югоизточна Европа.

Достъпен: Acrobat Reader (279Kb) PDF Download PDF

Достъп до обществена информация - норми и практики в областта на държавния финансов контрол. Тази книга представлява стенографски запис на състоялата се 18 и 19 юни 2003 г. в заседателната зала на хотел "Рила" - София дискусионна среща на тема: "Достъп до обществена информация - норми и практики в областта на държавния финансов контрол". Срещата беше организирана от Проект Инициатива отворено управление на Американската Агенция за международно развитие и Програма Достъп до Информация със съдействието на Директора на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Председателя на Сметната палата.

Достъпен: Acrobat Reader (659Kb) PDF Download PDF

ПДИ представя годишния доклад "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2002" осъществен в рамките на проект "Правна помощ и застъпничество за свобода на информация", с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София.

Достъпен: Acrobat Reader (444Kb) PDF Download PDF

Програма Достъп до Информация подготви доклад по проучването "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ 2002". "Годината на рационалното невежество" се издава в рамките на двугодишен проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа" с финансовата подкрепа на Европейската Инициатива за Демокрация и Човешки Права.

Достъпен: Acrobat Reader (423Kb) PDF Download PDF

Как да получим достъп до информация - второ преработено издание. Екипът на Програма Достъп до Информация представя на вашето внимание второ допълнено издание на наръчника. То стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Програма "Професионални медии", за което благодарим.

Достъпен: Acrobat Reader (232Kb) PDF Download PDF

Съдебни дела по Закона за достъп до обществена инормация. Сборникът е публикуван през месец септември 2002 г с финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество - Будапеща. В него се отразяват по-важните съдебни решения на Върховния административен съд по ЗДОИ. Авторският текст е на адв. Александър Кашъмов; сборникът излиза под редакцията на д-р Гергана Жулева.

Достъпен: Acrobat Reader (720Kb) PDF Download PDF

Състоянието на достъпа до публична информация в България 2001. Докладът е публикуван през месец април 2002 година в рамките на проект "Наблюдение и гражданско обучение за достъпа до обществена информация", осъществяван от Програма Достъп до Информация с любезното съдействие на Холандската организация за международно съвместно развитие (Novib).

Достъпен: Acrobat Reader (323Kb) PDF Download PDF

Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ - Доклад по социологическо проучване Проучването бе извършено от Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Агенция за социално - икономически анализи (АСА). Докладът по това проучване се издава в рамките на проект "Подпомагане на практиките по прилагане на Закона за достъп до обществена информация и съдебния контрол" с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София.

Достъпен: Acrobat Reader (470Kb) PDF Download PDF

Проблеми по прилагането на Закона за достъп до обществена информация Брошурата е издадена през 2001 година. В нея е публикувана стенограма от проведената на 17.02.2001 г. в София работна среща - дискусия, в която взеха участие юристи - експерти, преподаватели, съдии и адвокати от столицата. Срещата бе осъществена в рамките на проект "Практики по прилагането на закона за достъп до обществена информация", със съдействието на Фондация Отворено общество.

Достъпен: Acrobat Reader (460Kb) PDF Download PDF

Доклад за състоянието на достъпа до публична информация в България Докладът е публикуван през 2001 година в рамките на проект "Кампания за регулиране и прилагане на правото на информация", осъществен от Програма Достъп до Информация с любезното съдействие на Холандската организация за международно съвместно развитие Novib.

Достъпен: Acrobat Reader (474Kb) PDF Download PDF

Достъп до Информация и Местни Медии- II Брошурата е издадена през 2001 година. В нея са представени резюмета на работните срещи, проведени от екипа на ПДИ в градовете Пазарджик, Благоевград, Монтана, Ямбол, Варна, Ловеч, Сливен и Търговище. Публикуван и е пълният текст на Ръководните принципи и препоръки за взаимоотношенията полиция и медии, приети на работната среща "Полиция и медии" с участието на представители от Албания, Македония и България, провела се на 25- ти май 2000 година във Варна.

Достъпна: Acrobat Reader (372Kb) PDF Download PDF

Йоханесбургските Принципи Книгата е публикувана през 2000 година и разглежда основните принципи на свободата на мнението, изразяването и информацията, ограниченията на свободата на изразяване, ограниченията на свободата на информацията, правилото на закона и други въпроси.

Достъпна: Acrobat Reader (83Kb) PDF Download PDF

Право на Обществото на Информация Книгата е публикувана през 2000 година и разглежда принципите на законодателно уреждане на свободата на информация: Максимална откритост, Задължение за публикуване, Развиване на практика на откритост на управлението, Ограничен обхват на изключенията, Процедури за улесняване да достъпа, Цена на информацията, Открити заседания, Разкриването има предимство, Защита на служители, разгласили тайна (Whistleblowers).

Достъпна: Acrobat Reader (137Kb) PDF Download PDF

Законодателство относно Обидата и Клеветата Книгата е публикувана през 2000 година и включва общите принципи - свобода на мнение, изразяване и информация, легитимна цел на законодателството относно обида и клевета на обществени институции - наказателното преследване при обида и клевета, гражданското законодателство по отношение на обидата и клеветата и средствата за съдебна защита.

Достъпна: Acrobat Reader (137Kb) PDF Download PDF

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация Наръчник за местната администрация. Автори на наръчника са д-р Гергана Жулева, Фани Давидова, адв. Александър Кашъмов и д-р Емилия Панайотова. Брошурата е издадена през 2001 година от Фондация за реформа в местното самоуправление с финансовата помощ на Американската агенция за международно развитие.

Достъпен: HTML Acrobat Reader (425 Kb)

Как да получим достъп до информация? Наръчник за граждани. Брошурата е издадена през 2000 година. В нея са представени необходимите стъпки, които законът предвижда при упражняването на правото на достъп до информация. Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Фондация Отворено общество.

Достъпен: HTML (25 Kb ) Acrobat Reader PDF (265 Kb)

• Доклад за Публичните регистри Това проучване е извършено през 2000 година в рамките на проекта на ПДИ "Къде и как да упражняваме правото си на информация", финансиран от Фондация Отворено общество - София/ COLPI. Изследването има за цел да очертае една картина на състоянието на публичните регистри в България, както от гледна точка на самите институции, така и от гледна точка на гражданите, търсещи информация от регистрите.

Достъпна: Acrobat Reader PDF(330Kb) Download PDF

• Публични регистри - наръчник Брошурата е издадена през 2000 година. В нея са публикувани процедурите за получаване на справки и услуги, извършвани от общинските служби, съдилищата, службите по вписвания и услугите , извършвани от окръжните съдилища и Софийски градски съд. Публикувана е таблица на описаните справки и услуги. Брошурата е издадена в рамките на проект "Кампания за правно уреждане на достъпа до информация", осъществен от Програма Достъп до Информация с любезното съдействие на Холандската организация за международно съвместно развитие Novib.

Достъпен: HTML Acrobat Reader PDF (177 Kb)

Достъп до Информация и Обществено Участие Книгата е публикувана през 1999 година. В нея е представен опитът, натрупан в общините във Враца, Стара Загора, Габрово, Разград, Шумен, Видин и Русе. Кметове, областни управители, представители на местни неправителствени организации и журналисти разказват за съществуващите информационните стратегии и практики.

Достъпна: Acrobat Reader PDF Download PDF

Достъп до Информация и Местни Медии Брошурата е издадена през 1999. В нея са представени типични в журналистическата практика случаи на отказ на информация, както и гледни точки за отношенията между медиите и пресцентровете.

Достъпна: Acrobat Reader PDF Download PDF

Достъп до Информация - Международни стандарти и Българското законодателство изд. 1998 г.Книгата представя българската гледна точка и чуждестранният опит, представен на международна конференция, проведена на 7 и 8 декември 1998 година. Интерес представлява изнесената практика в Швеция, Австралия, Великобритания, Чехия, Унгария, както и обобщените Йоханесбургски принципи, представени от директорът на Европейската програма на Артикъл 19 - съорганизатори на конференцията.

Достъпна: Acrobat Reader PDF (430 KB) Download PDF

Достъп до Информация - Норми и практики изд. 1998 г.Първият сборник с материали на Фондацията претърпя две издания, поради интересът към публикуваната в сборника дискусия, коментираните случаи на отказ на информация и поместените в него извлечения от нормативни актове, регламентиращи достъпа до информация в България, между които Списъкът на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна в Република България.Второто издание се появи през 1998 г.

Достъпна: Acrobat Reader PDF (340 KB) Download PDF

Концепция за Законодателната уредба на правото за достъп до информация. Детайлен анализ и аргументирани предложения на експертите на фондацията, касаещи нормативното регулиране на правото за достъп до информация в България

Достъпен: HTML (50Kb) Acrobat Reader PDF(150Kb) Download PDF

Достъп до информация Доклад по социологическо проучване в рамките на проект "Изработване на концепция за закон за достъпа до информация" финансиран от Отворено Общество - София. Програма Достъп до Информация,
Агенция за социално-икономически анализи - А.С.А. Юли-Септември 1998 г.

Достъпен: Acrobat Reader PDF(304Kb) Download PDF

Социалното подпомагане Ноември 1998 г. Анализ на Българската нормативна уредба в сферата на социалното подпомагане

Достъпна: Acrobat Reader PDF (105 KB) Download PDF

Закрила при безработица Септември 1998 г. Информация по Правилника за прилагане на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта

Достъпна: Acrobat Reader PDF (97 KB) Download PDF

Достъп до Информация в Областта на Местното Самоуправление Юни 1998 г. Представяне на съществуващата практика за достъп до информация в органите на местната власт.

Достъпна: Acrobat Reader PDF (45 KB) Download PDF

Случаят НЕК 1997 г.Как засекретяването на документите на НЕК ограничава достъпа до информация

Достъпна: Acrobat Reader PDF (54 KB) Download PDFНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP