За ПДИ

Начало

 

 

Дейности на Програма Достъп до Информация

 • Наблюдаваме законодателството за свобода на информацията в България и участваме в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти
 • Работим с изградена журналистическа мрежа в 26 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даваме  препоръки за усъвършенстването им
 • Подготвяме и провеждаме специални проучвания за състоянието на достъпа до информация
 • Консултираме  случаи, свързани с правото на информация - повече от 4000 случая
 • Оказваме правна помощ в индивидуални случаи
 • Разясняваме правото на достъп до информация чрез медиите, изразяваме обществено становище по актуални проблеми и полемики, свързани с достъпа до информация и злоупотребите на всички равнища
 • Организираме  работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация
 • Провеждаме специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации
 • Подготвяме  информационни материали и публикации за централния и местния печат
 • Поддържаме интернет страница, чрез която информираме за случващото се в сферата на  достъпа до информация в страната 
 • Подготвяме и издаваме наръчници за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация
 • Издаваме и разпространяваме по електронен път месечен бюлетин, отразяващ  местни и международни новини в областта на достъпа до информация
 • Активно работим в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията 

С участието си в публични дебати и с конкретни препоръки и становища ПДИ допринесе:
 • за приемането на Закон за достъп до обществена информация  през 2000 г. и подобряването му през 2008 г.
 • за безплатния достъп до търговския регистър в интернет
 • за безплатния достъп до Държавен вестник в интернет
 • за свободния достъп до регистъра на имуществото и доходите на висши държавни служители в интернет
 • за достъпа до документите на бившата Държавна сигурност за лично запознаване или разследвания

Консултирахме над 4000 случая и водихме над 150 дела по Закона за достъп до обществена информация. Благодарение на нашата правна помощ и представителство в съда и застъпничество:

 • граждани, журналисти, НПО и бизнес получават хиляди документи годишно, упражнявайки своето право на достъп до информация
 • постигнахме първото в България преразглеждане на секретни документи и разсекретяване на голяма част от тях
 • успешно приключиха дела за достъп до документи на бившата Държавна сигурност, които послужиха за създаването на книги като бестселърите на Христо Христов  «Убийте «Скитник», «Двойният живот на агент «Пикадили» и др.
 • спряхме опитите на службите за следене в интернет през 2008-2009
 • започна публикуването на стенограмите от правителствените заседания
 • започна публикуването на държавни договори с частни фирми в интернет

Организирахме и проведохме 600 обучения  по проблемите на достъпа до информация. В тях участваха 7000 хиляди държавни служители, представители на НПО, журналисти и студенти.

Подготвихме и публикувахме десет годишни доклада "Състоянието на достъпа до информация в България". Препоръките в тях променят законодателство и практики.

ПДИ инициира и организира годишните церемонии за Международния ден на правото да знам от 2003 година.

Членове на екипа на ПДИ представяха опита на организацията на форуми за достъпа до информация в: Азербейджан, Албания, Аржентина, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина,  Великобритания, Виетнам,  Грузия,  Дания, Италия, Испания, Казахстан, Македония, Мексико, Молдова, Нигерия, Нова Зеландия, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Чили.

Имаме над 2200 публикации в печатните медии.
Участвахме в 1500  радио и телевизионни прeдавания.

Благодарение на ПДИ познатостта на правото на достъп до информация от държавни органи нарасна от 3% през 2000 г.  до 39% през 2010 г., а България е на второ място в света по брой на подавани заявления на средна база граждани сред 86 страни със закони за достъпа до информация.  

Изданията на ПДИ са над 50. Наръчниците по ЗДОИ за граждани и администрация претърпяха няколко издания и са разпространени в десетки хиляди бройки в библиотеки, информационни центрове, читалища, университети. Докладите ни по състоянието на достъпа до информация са 16, а четирите книги за съдебната практика по ЗДОИ - широко известни. Множество наши публикации  през годините са посветени на конкретни проблеми на достъпа до информация и медиите, местното самоуправление, околната среда, стопанската сфера и съдебната система.  Анализи на ПДИ са публикувани в авторитетни чужди издания.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.03.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP